קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

396060_396803423710152_1881938100_n


396060_396803423710152_1881938100_n