קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

403970_396793317044496_153242776_n


403970_396793317044496_153242776_n