קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

430030_532623483461478_1757955924_n


430030_532623483461478_1757955924_n