קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

540500_383209281736233_646078489_n


540500_383209281736233_646078489_n