קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

6506_532622180128275_1863115417_n


6506_532622180128275_1863115417_n