קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

7313_532625500127943_181228128_n


7313_532625500127943_181228128_n