קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

734106_475142199209607_753803611_n


734106_475142199209607_753803611_n