קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

994814_532623683461458_1709557883_n


994814_532623683461458_1709557883_n