קיבוץ בנמל

סגורים לשיפוצים עד מאי
shai@kibbutzbanamal.co.il

כנגד ארבעה בליינים דיברה הסצנה

חכם – זה שאינו מערבב משקאות
רשע – זה שדוחף לך עוד משקאות כשאתה כבר גמור
תם – זה שנתקע בסוף עם החשבון אחרי שכולם כבר הלכו
וזה שאינו יודע לשתות!


כנגד ארבעה בליינים דיברה הסצנה